Løn- og personaleadministration, vi tilbyder: 

Viol Support har stor erfaring og kompetence inden for løn- og personaleadministration. Det gælder, hvad end det drejer sig om udarbejdelse af ansættelseskontrakter, pensioner, indberetning af statistikker til det offentlige, administration ved sygdom, lønrefusioner, orlov og lignende.

Viol Support arbejder med flere forskellige lønsystemer, så hvis virksomheden allerede bruger et bestemt system, kan I fortsætte med det. Vi kan selvfølgelig også være behjælpelige med at præsentere forskellige muligheder, hvis I ønsker det.

Viol Support foretager de forskellige udregninger i forhold til fradrag, tillæg og hvad der ellers måtte være, der påvirker lønudbetalingen. Løngrundlaget sendes til virksomheden til godkendelse og først derefter udbetales lønnen.

Svensk løn

Vi tilbyder også udarbejdelse og administration af svensk løn til virksomheder, der har en eller flere afdelinger i Sverige. Vi beregner nettoløn, SKAT, feriepenge m.m., så I kan bruge jeres tid på andre opgaver.