UDLEJNINGSEJENDOMME

I forbindelse med administrationen af jeres udlejningsejendom, hvad enten det er til bolig eller erhverv, udarbejder Viol Ejendomsadministration en administrationsaftale, der tilpasses ejendommens specifikke forhold og behov.

Ejendommen får tilknyttet en fast ejendomsadministrator, der i samarbejde med ejendommens ejer, varetager ejendommens administration.

Følgende opgaver vil typisk være omfattet af administrationsaftalen:

 • Opkrævning af husleje m.m. via Betalingsservice, opfølgning og udsendelse af påkrav ved manglende betaling samt orientering til ejeren.
 • Beregning, varsling og opkrævning af lejeforhøjelse.
 • Ophævelse af lejemål ved manglende betaling af leje m.v.
 • Ekspedition i forbindelse med opsigelse og genudlejning, herunder udarbejdelse af lejekontrakt til ny lejer.
 • Ind- og udflytningssyn samt af- og tilmelding af lejer hos forsyningsselskaberne.
 • Betaling af udgifter, daglig bogføring af indtægter/udgifter, kontrol og afstemning heraf samt opbevaring af bilagsmateriale.
 • Kvartalsvis rapportering af nøgletal til ejeren.
 • Udarbejdelse af budget i samarbejde med ejeren.
 • Udarbejdelse og aflevering af afstemt regnskabsmateriale til ejendommens revisor til brug for årsrapport samt gennemgang heraf med ejeren.
 • Administration af forbrugsafgifter, herunder udarbejdelse af forbrugsregnskab og opkrævning/efterbetaling til lejerne.
 • Bestille måleraflæsning og opgøre forbrugsregnskab ved fraflytning.
 • Besvare henvendelser fra ejer, lejere, revisor og offentlige myndigheder m.fl.

Administrationsaftalen tilpasses, så den opfylder netop jeres ejendoms behov og vi har tillige mulighed for at bistå med øvrige opgaver vedrørende ejendommens drift og økonomi, herunder byggesager, omlægning af lån m.m.

Via vores samarbejde med revisor og kontorfællesskab med advokat Line Gubbertsen kan Viol Ejendomsadministration desuden tilbyde kvalificeret økonomisk og juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med f.eks. mangel- og huslejenævnssager.