OM VIOL EJENDOMSADMINISTRATION

Viol Ejendomsadministration er en del af Viol Support, der ejes af Ole Gubbertsen. Virksomheden har eksisteret siden 1991 og tilbyder administrative løsninger inden for ejendomsadministration, personaleadministration, løn og bogføring.

Vi er p.t. 10 medarbejdere, og der er således altid nogen klar til at besvare henvendelser fra foreningen og sikre, at de aftalte opgaver udføres rettidigt.

Hos Viol Ejendomsadministration lægger vi vægt på at have et godt og fortroligt forhold til vores foreninger og ejendomme, deres bestyrelser, ejere og beboere og prioriterer en god og løsningsorienteret dialog. Vi bestræber os på i videst muligt omfang at orientere og informere såvel ejer/bestyrelse som beboere om deres rettigheder og pligter og sørger naturligvis for, at alt materiale opbevares forsvarligt.

Fast administrator

Alle foreninger/ejendomme får tilknyttet en fast ejendomsadministrator, som derved kender foreningen og ejendommen og effektivt kan varetage den pågældende forening eller ejendoms behov. Den faste administrator varetager den daglige drift og det er så vidt muligt den faste administrator, der deltager på generalforsamlingen og til bestyrelsesmøder m.v.

Hjemmeside

Viol Ejendomsadministration kan tillige bistå med oprettelse af en hjemmeside, som kan præsentere foreningen eller ejendommen for beboerne og omverdenen, som kan fungere som et praktisk arbejdsredskab for ejer/bestyrelse og som kan bruges som opslagstavle i forbindelse med information til beboerne.

På hjemmesiden er det muligt at lægge dokumenter ind, som skal være synlige for alle, f.eks. vedtægter, husorden og generalforsamlingsreferater, ligesom det er muligt at lave et dokumentarkiv, som kun er tilgængeligt for ejendommens ejer eller bestyrelse. Hjemmesiden er designet, så det er let for foreningen at administrere og vedligeholde den, men Viol Ejendomsadministration kan også varetage opgaven, hvis det ønskes.

Etiske normer og forsikring

Viol Ejendomsadministration er medlem af Ejendomsforeningen Danmark, der er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark, og vi er således forpligtet til at overholde organisationens etiske normer.

Vi har tegnet sædvanlig kautions- og ansvarsforsikring via Ejendomsforeningen Danmark (hos Willis) og sikrer løbende, at vores medarbejdere har den fornødne viden og holder sig opdateret, så vi er i stand til at yde kompetent rådgivning og levere administrative ydelser på et højt fagligt niveau.